Anadolu San. Horozluhan Mah. Okurlar Sk. No:10 Selçuklu / KONYA
0.332 236 36 91
bilgi@komelelektronik.com

İş Başvuru Formu

Detaylı iş başvuru

Bize Başvurun

  İnsan Kaynakları Politikamız

  İnsan Kaynakları iş süreçleri, şirket vizyonumuza entegre şekilde yönetilmektedir.
  İnsan Kaynakları Politikamızın temelinde: tüm çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında başarı hikayelerini çoğaltabilecekleri insan kaynakları süreçlerini inşaa etmek ve bu süreçlerin devamlılığını sağlamak yer almaktadır. Aynı zamanda bu yolculukta tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlamak ve adil bir yönetim anlayışı sergilemek yer alır.
  İnsan Kaynakları Politikamız

  İstihdama Katkı

  • Komelsan, Türkiye’nin her noktasında her bir müşterisine mutlu bir alışveriş tecrübesi yaşatmayı hedeflemektedir. Hedeflenen büyüme stratejisi doğrultusunda, açılacak yeni şubeler ile bölge ve ülkemiz istihdamına katkı sağlamaktadır.

  Kariyer Yönetimi

  • Komelsan’da kariyer ve performans yönetimi sistemleri İnsan Kaynakları Bölümü’nün belirlediği ana esaslar ışığında yönetilmektedir. Organizasyonumuzda sürdürülebilir yüksek performans kültürünün devamlılığını sağlamak amacı ile şirket ana hedeflerinin fonksiyonlar bazındaki karşılıklarının yer aldığı bireysel hedefler dengeli dağılım modeli ile sistem üzerinden değerlendirilmektedir.
  • Aynı şekilde belirlenen yetkinlikler kapsamında her bir çalışanın yetkinlikleri 360 derece değerlendirilmektedir. Tüm bu sistemler doğrultusunda her bir pozisyona ilişkin tanımlanmış bilgi, beceri ve yetkinlikler, İnsan Kaynakları Planlama (İKP) çalışmasında bir araya getirilerek, kariyer yönetimi her bir çalışan için planlı hale getirilmektedir. İKP çalışmasında organizasyonumuzun vizyonuna başarısı ile katma değer sağlayan yetenekler tanımlanır.
  • Yeteneklerin öğrenme ve gelişim süreçleri belirlenerek organizasyonumuz içerisindeki motivasyon ve bağlılığı desteklenir.
  • Her geçen gün büyüyen organizasyonumuzda yetenek ihtiyacının karşılanmasında öncelikle mevcut çalışanlarımızdan oluşturulan yetenek havuzumuzdan çalışanlarımızı önceliklendiririz.
  • Özellikle AR-GE Organizasyonumuz kapsamındaki her bir yetenek, belirlenen kariyer fırsatları için haftalık oluşturulan Değerlendirme Merkezi uygulamamıza dahil edilir.
  Etik İlkeler

  Öğrenme ve Gelişim

  • Yaygın organizasyonumuzda çalışanlarımızın öğrenme ve gelişimini desteklemek amacı ile online eğitim platformumuz faaliyet göstermektedir. Online öğrenme araçları ile çalışanların öğrenme ve gelişimine katkı sağlamak platformun ana hedefini oluşturmaktadır.
  • Özellikle genç kuşak çalışan profili de dikkate alınarak platform; çalışanların birbirlerinden öğrenebilecekleri ve istekle platformda yer alan yeni nesil eğitim araçlarını kullanabilecekleri (sürdürülebilir) şekilde yönetilmektedir.

  İnsan ve Çalışan Hakları

  • İnsan haklarına, insanların bireysel farklılıklarına ve kişisel özelliklerine saygı duyulur. Çalışanlara ve iş başvurusunda bulunan adaylara, eşit fırsat tanınır. Kişisel bilgilerinin gizliliği korunur. Cinsiyet, ırk, renk, din, dil, medeni hal, siyasi görüş, engelli, yaş vb. konularda ayrım yapılmaz.
  • Çalışanlara, kendilerini güvenli, huzurlu ve değerli hissettikleri, yaptıkları işin niteliğine uygun bir çalışma ortamı sunulur.
  • Komelsan, yasalarla belirlenenler dışında çocuk işgücünün kullanımını reddeder. Çocukları iş gücü olarak kullanan hiçbir tedarikçi ya da taşeronla çalışmaz. Komelsan, çalışanlarının iş performansını objektif yöntem ve uygulamalarla ölçer, sonuçlara göre ihtiyaç duydukları alanlarda gelişim olanakları sunmaya özen gösterir. Çalışanlar arasında olumsuz rekabet koşulları yerine, dayanışma ve iş birliğinin esas olduğu, başarıların paylaşıldığı bir sistemi teşvik eder. Çalışanların sosyal hayatlarını zenginleştirecek, iş dışı sosyal faaliyetlerini destekler.
  • Doğal afet gibi olağanüstü durumlarda çalışanlar ve aileleriyle dayanışmayı esas kabul eder.

  Gelişmeler için kayıt olun!

  Müşteri temsilcilerimiz size ulaşacaktır.
  Invalid or empty email
  You have successfully subscribed to the newsletter.
  Something went wrong. Your subscription failed.
  Bizimle iletişime geçiniz!
  +90 332 236 36 91
  Müşteri temsilcimiz ile our iletişime geçebilirsiniz.
  Bize Yanız!
  İletişim
  Anadolu San. Horozluhan Mah. Okurlar Sk. No:10 Selçuklu / KONYA
  +90 332 236 36 91
  bilgi@komelelektronik.com
  ×